PROGRAMMA EN SPREKERS

Programma en sprekers

 

Onder voorzitterschap van de heer prof.drs.ir. J.K. Vrijling zal in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en overheden het congres “Bouwen in Water” plaatsvinden in het Deltapark Neeltje Jans in de eerste week van juni 2023.

Wilt u up-to-date op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

De sprekers

De officiële opening wordt verricht door mevrouw  Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Deze unieke grensoverschrijdende conferentie wordt geleid onder voorzitterschap van prof.drs.ir. Han Vrijling.


Het programma seminar “Bouwen in Water”

08.30 uur
Inloop en registratie congressisten

09.30 – 09.50 uur
Inleiding door prof. drs. Ir. Han Vrijling, em. hoogleraar TU_Delft.   Aansluitend officiële opening door mevr. Andrea Vollebregt directeur Vereniging van Waterbouwers

10.00 - 10.50 uur
Het “BAAK Consortium” over het ontwerp, bouw en effecten van  de Blankenburgtunnel. Ir. Eelco van Putten en Ir. Sallo van der Woude

11.00 – 11.30 uur
Koffiepauze

11.40 – 12.00 uur
Aanleg van een industriele-energie eiland met offshore haven.    Ir. Wouter Ockeloen Manager Coastal Engineering van Oord

12.10 – 12.30 uur
“Nature based solutions voor een duurzame ontwikkeling van de Westerschelde”, .ir.Stefan Aarninkhof TU-Delft en ir. Bram Bliek SVASEK

12.30 – 13.15 uur
Lunchpauze

13.30  - 13.50 uur
De ultieme oplossing:  NEED. Een dam in het Kanaal en tussen Schotland en Noorwegen. Presentatie m.m.v. Dr. Sjoerd Groeskamp (NIOZ) en Ir. Hugo Nota

14.00 – 14.20 uur
Ontwerp en bouw van Westerschelde Stormvloedkering, noodzakelijk voor bescherming achterland, de bevaarbaarheid van de Westerschelde en een tweede N-Z verbinding. Ir. Thijs de Boer RHDHV

14.30 – 14.50 uur
Bouwen van een waterkering in de Westerschelde, “de juridische aspecten” mr.dr.drs. Peter Kruit

15.00 – 15.20 uur
WSP, offshore Wind and The Role of Ports by mr. Ir. Ryan Hare. Ryan is Port Development Specialist with experience  in planning, design and supervision. This includes the market assessemen and planningof offshore wind facities encompassing installation, manufacturing and O&M bases.and O&M Bases.

15.30 – 15.50 uur
Koffie- en theepauze

15.50 – 16.15 uur
Van Logaritme naar Algoritme en Terug. Prof. dr. ir.John Stoop TU-Delft

16.20 – 16. 40 uur
ARCADIS “Sediment management nu en in de toekomst voor het Schelde-estuarium” Ir. Jelmer Cleveringa Senior Advisor Coastal Morphodynamics

16.40 – 17.00 uur
“Land met een Plan” . Presentatie Ir. Gijs van den Boomen van Kuiper Compagnons

Ter afsluiting een netwerkbijeenkomst.