PROGRAMMA EN SPREKERS

Programma en sprekers

 

Onder voorzitterschap van de heer prof.drs.ir. J.K. Vrijling zal in samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en overheden het congres “Bouwen in Water” plaatsvinden in het Rotterdam Ahoy Convention Centre (RACC) op 19 januari 2023 gelijktijdig met de 15e editie van de succesvolle vakbeurs InfraTech, de ontmoetingsplaats voor de totale GWW-sector met ruim 26.000 professionele bezoekers! (www.infratech.nl).
Deskundige internationale sprekers met interessante en spraakmakende alternatieve visies en ideeën staan garant voor een kwalitatief hoogstaand internationaal congres.

Het definitieve programma zal spoedig worden gepubliceerd. Wilt u up-to-date op de hoogte blijven, meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief.

De sprekers

De officiële opening wordt verricht door mevrouw  Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Deze unieke grensoverschrijdende conferentie wordt geleid onder voorzitterschap van prof.drs.ir. Han Vrijling.

Het programma seminar “Bouwen in Water”                   

 • Inleiding door prof. drs. Ir. Han Vrijling, hoogleraar TU_Delft.  Aansluitend officiële opening door mevr. Andrea Vollebregt directeur Vereniging van Waterbouwers
 • Ontwerp en noodzaak van het NEED-project. De dam tussen Schotland en Noorwegen. Presentatie m.m.v. Dr. Sjoerd Groeskamp (NIOZ) en Ir.Hugo Kim Nota .
 • “BAAK Consortium” over het ontwerp en bouw van de Blankenburgtunnel.
 • Suggestie: Gekoppeld aan de stormvloedkering de bouw van een industrie-energie eiland. “havens in Zee”. Ir. Wouter Ockeloen Manager Coastal Engineering van Oord
 • Daan Schalck ceo North Sea Ports, de toekomstige ontwikkelingen van de Westerscheldehavens, infrastructuur en toegankelijkheid en de aanleg.(onder voorbehoud)
 • Ontwerp en bouw van Westerschelde Stormvloedkering, noodzakelijk voor bescherming achterland, de bevaarbaarheid van de Westerschelde en een tweede N-Z verbinding. Ir. Thijs de Boer RHDHV
 • “Nature based solutions voor een duurzame ontwikkeling van de Westerschelde”, Prof. dr.ir.Stefan Aarninkhof TU-Delft en ir. Bram Bliek SVASEK.
 • dr.drs. Peter Kruit over de juridische aspecten  rond de bouw van een waterkering in de monding van de Westerschelde in het kader van vrije doorvaart.
 • Laura Molinari , Vrije Universiteit Brussel VUB. De strategische groei van havens, transport en uitbreiding van infrastructurele voorzieningen.
 • Europese Unie TEN-T Netwerk, de tweede N-Z verbinding in het kader van Trans European Transport Netwerk TEN-T Netwerk. Mevr. Catherine Trautmann o.v.t.b.c.
 • De industriële- en gebiedsinrichting van het offshore-eiland en de Westerschelde:
 • Ruimte voor de bouw van een Kerncentrale en een LNG Terminal, veiligheid en risico factoren.   Manuel Beterams, adviseur externe veiligheid RWS
 • ARCADIS, probalistisch ontwerp Dolphins, Ir. Jos van Kerckhoven Dir. Ports & Waterways, Infrastructure Waterways
 • “De toekomst van de Westerschelde” de nieuwe visie op herinrichting van Zeeland door o.a. verplaatsing van industriën naar Offshore. Presentatie Ir. Gijs van den Boomen van Kuiper Compagnons en Erik Faber Msc van Fakton.
 • Mogelijkheid voor discussies.
 • Netwerkbijeenkomst en mogelijkheid de beurs InfraTech te bezoeken.

Tijdens de ochtend- en middagsessies koffiepauzes en van ca. 12.15 - 13.15 uur de lunch.