ONDERWERPEN

Onderwerpen

 

  • De realisering van een tweede Noord-Zuidverbinding Rotterdam-Calais die kan dienen als waterkering ter bescherming achterland. Een tweede oeververbinding zal op termijn noodzakelijk zijn wanneer de Westerscheldetunnel tolvrij wordt.
  • Naast deze oeverbinding bestaat het idee een eiland te creeëren voor de vestiging van industrie met aan de zeezijde de felbegeerde Westerschelde Container Terminal voor op- en overslag van de grotere schepen naar binnenvaart en wegtransport. Dit ter verhoging van de nautische veiligheid op de Westerschelde en vermindering van de verkeerscongestie op de weg.
  • De waterkering kan worden voorzien van een dubbel sluizencomplex voor de vrije doorvaart van de kustvaart en kleinere schepen naar de diverse Westerscheldehavens en achterland.
  • Het eiland biedt ruimte voor industrieën en de vestiging van één of meer kleine moderne kerncentrales, lNG Terminal of alternatieve energiebronnen.
  • Met deze transitie komen extra mogelijkheden vrij voor wonen, werken en recreëren.
  • Ook “Building with and for Nature” alternatieven voor de Westerschelde komen ruim aan de orde.
  • Realisering Blankenburgtunnel
  • Het project NEED

Uitgebreide informatie vindt u terug in het congresprogramma.