DISCLAIMER

Disclaimer

 

Toepasselijkheid
Op het bezoek aan en gebruik van de website www.bouweninwater.com onderdeel van Eventually BV (hierna te noemen ''Bouwen in Water'') zijn de voorwaarden van deze disclaimer van toepassing. Door deze website te bezoeken en gebruik te maken van de informatie die op deze website wordt geboden, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u geacht de website niet te bezoeken en informatie die aangeboden wordt via deze website niet te gebruiken. ''Bouwen in Water'' wijst u erop dat deze voorwaarden op ieder moment gewijzigd kunnen worden, u wordt daarom geadviseerd regelmatig deze disclaimer te checken.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld, ''Bouwen in Water'' niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie. De geboden informatie kan door ''Bouwen in Water'' te allen tijde gewijzigd worden en behoeft geen nadere berichtgeving.

Email disclaimer ''Bouwen in Water''
Ondanks nadrukkelijke zorg en aandacht voor de kwaliteit van de inhoud van berichten kan ''Bouwen in Water'' niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en nauwkeurig is.

Berichten - inclusief eventuele bijlage - is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en is vertrouwelijk van aard indien dit expliciet wordt vermeld of zulks redelijkerwijs verondersteld kan worden. Het is in voornoemde situatie niet toegestaan berichten, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken, te kopiëren dan wel te verspreiden. Indien u berichten - inclusief eventuele bijlage - onbedoeld ontvangen heeft, wordt u vriendelijke verzocht de afzender terstond te informeren en dit bericht en alle kopieën ervan te verwijderen. ''Bouwen in Water'' is niet aansprakelijk voor eventuele virussen in berichten of in enige bijlage dan wel voor enige schade veroorzaakt door zulke virussen. ''Bouwen in Water'' staat door elektronische verzending niet in voor de gevolgen van en/of schade ontstaan door het onjuist, onvolledig en/of niet-tijdig versturen en ontvangen van de inhoud van berichten.